ΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Πληροφορίες

Διαχείριση

Για αόριστη διάρκεια, η Αντωνοπούλου Άννα του Γεωργίου, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής.

Εταίροι

Η μοναδική εταίρος Αντωνοπούλου Άννα του Γεωργίου, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής , η οποία για κεφαλαιακή εισφορά αξίας 284.468,00 ευρώ έλαβε 284.468 μερίδια.

Κεφάλαιο

€ 284.468, κεφαλαιουχική εισφορά